Предлагат прекратяване на концесията за паркинг на площад „Кирил и Методий”

Общински съветници от Бургас искат концесията на изграждане на подземен паркинг на площад „Св.Св.Кирил и Методий” да бъде прекратена, а площадът да бъде възстановен в предишния му вид за сметка на концесионера „Глобал технолоджи къмпани“ АД. Докладната с предложението е внесена в Общинския съвет от групата на ПП НФСБ и фигурира като  18-та, предпоследна точка от дневния ред на заседанието на ОбС, което ще се проведе на 12 август.

Според съветниците това е единственият начин да бъде спасен рушащия се храм „Св.Св. Кирил и Методий”. От дълбокия 16 -метров изкоп под площада вече са пропукани и други съседни сгради, също паметници на културата – на филхармонията и на едноименното училище.

Налице са всички основания за прекратяване на договора за концесия, пише в докладната. Договорът е сключен на 18.04.2007 г., първата копка на паркинга  е направена на 9.02.2011 г. и отдавна са минали предвидените за строителство 370 дни. Въпреки уверенията на концесионера, че са предприети всички мерки за съхраняване на околните сгради, те са пропукани, застрашени, а пораженията върху 105-годишния храм са непоправими.

От НФСБ предлагат на общинския съвет да възложи на кмета на Бургас да отправи писмено едномесечно предупреждение за прекратяване на договора за концесия поради неизпълнение на задълженията от страна на „Глобал технолоджи къмпани“ АД. За да бъде запазен катедралният храм от срутване, от концесионера трябва да се изисква да възстанови площада във вида, който е имал преди започване на строителството.