Приеха отчета на бюджета в Бургас

Годишният отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас беше приет след разгорещени двучасови дебати с 31 гласа „за”. Той е за периода до декември 2013 година.

Темата обаче стана повод за няколкократни напускания на залата по време на августовската сесия на местния парламент в Бургас.

Представителите на опозицията от БСП и НФСБ почти не присъстваха на дебатите, а  Евгений Мосинов от БСП поиска от кмета Димитър Николов пълната документация на община Бургас по договорите с КТБ. Той пожела да разбере с какви мотиви е избрана банката и какво ще загуби града от това решение.

„В началото на всеки финансов сезон общината изпраща писмо до Финансовото министерство за избор на банка за кредитиране, като именно от там дават разрешение за това. Разплащателните ни сметки са само в Общинска банка. МФ ни каза, че няма опасност за парите ни в КТБ. От там ни препоръчаха парите да са тази банка. Средствата в КТБ ще ни бъдат възстановени, като това не влияе на разплащанията ни“, обясни  в отговор кметът.