С 56 млн лв. повече приходи събраха данъчните в Бургас

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от ТД на НАП Бургас за седемте месеца на годината са 497 млн. лв., което е с 56 млн. лв. повече от постъпленията за същия период на миналата година. Очаква се в края на годината приходите, събирани от приходното ведомство в морския град да достигнат 847 млн. лв., което е 100% от годишния план  и с над 68 млн. лв. повече спрямо 2013 г.

Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица за седемте месеца достигна 73 милиона лева или ръст от над 14 млн. лв. спрямо миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци са 51 млн. лв. или увеличение с 2.4 млн. лв.; приходите от данъка върху добавената стойност са малко над 154 млн. лв. или увеличение с 26 млн. лв. спрямо края на юли 2013 г.

При осигуровките постъпленията за социални и здравни вноски за периода са общо 200.5 млн лв., което е с над 21 млн. лв. повече от миналата година.

В НАП Бургас от последните 6 месеца е в ход и план за подобряване на събираемостта, свързан с прилагането и на редица извънредни мерки. Същевременно тези действия по принудително събиране на просрочени публични задължения по никакъв начин не нарушават коректното отношение на Агенцията към бизнеса, който в срок внася дължимите данъци и осигуровки.

В национален мащаб за първите 7 месеца на годината НАП е събрала над 8,1 млрд.лв. данъци и осигурителни вноски, като резултатът е с 400 млн.лв. повече от същия период на миналата година.