Янчо Янев от Несебър е новият директор на ИАРА

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Майдън Сакаджиев, съобщиха от земеделското министерство. Причините за уволнението на Сакаджиев са свързани със системно неизпълнение на задължения от страна на ИАРА, в предвидените за това срокове, по Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Поради забавянето срещу Република България е стартирана наказателна процедура от страна на Европейската комисия, която към момента се намира в досъдебна фаза.
Получени са били и редица писма от страна на Европейската комисия за недоброто функциониране на ИАРА, като одитът на дейността на агенцията, извършен от страна на МЗХ, е потвърдил тези констатации.

За изпълнителен директор на ИАРА е назначен Янчо Янев. Смяната е съгласувана с министър-председателя Георги Близнашки, уточняват от министерството..

Янчо Янев е роден през 1969 г. в гр. Несебър. Той е с магистърска степен по „Публична администрация“ от Университета за национално и световно стопанство – София. От 2009 г. работи в ИАРА, като последната заемана от него длъжност е началник – отдел „Регионален център за рибарство и контрол „Югоизточна България“, в които се включват центровете „Бургас“, „Стара Загора“, „Ямбол“ и „Сливен“.