13 жилищни сгради в Бургас са одобрени за енергийно обновяване

Собствениците на 13 жилищни сгради в Бургас са кандидатствали и са одобрени за безвъзмездно финансиране по програмата „Енергийно обновяване на българските домове”, научи „Строителство море” от проектния мениджър за Югоизточна България „Енерджи Сейвинг“ ООД. За три от тях вече са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което означава, че сградите са готови за проектиране и извършване на строително-монтажни работи.

От МРРБ съобщиха, че до 20-ти септември се очаква да бъдат избрани фирмите, които ще започнат да работят по програмата за енергийно обновяване на жилищата. До 10-ти септември ще приключи процедурата за избор на проектант и надзор за проекта и санирането на жилищата ще може да започне.

В страната за енергийно обновяване са подадени над 380 заявления от собственици на жилищни сгради, с МРРБ са сключени 52 споразумения.

След промяна на финансовите параметри на програмата в края на миналата година и увеличаване на процента на безвъзмездното финансиране интересът към нея е нараснал, казаха от  „Енерджи Сейвинг“ ООД, което е проектен мениджър за района, обхващащБургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък.

Според статистическите данни в Бургаска област стоманобетонните блокове са над 7 500. По-голямата част от жилищните сгради в градовете на областта са строени преди повече от 30 години. В селата къщите са още по-стари – болшинството от тях са построени в периода 1946-1960 г.

В Бургас масовото панелно строителство започва в периода 1970 – 1980 година. По тази технология са построени най-големите комплекси в града. Счита се, че „животът” на панелките продължава 50 години, ако те не са санирани и не са приведени всъответствие. Преди средата на 21 век първите бургаски блокове вече няма да бъдат „физически живи”. А основните характеристики на по-голямата част от тях днес са липса на изолации, некачествени дограми, остарели отоплителни системи и пилеене на стотици левове по отопление, което изтича навън, коментират от строителния бранш.Санирането е начин да се удължи животът им. Но преди това е необходимо да се направи обследване на конструкцията и да се предпишатат мерки,  защото е неоправдано да се санира сградата отвън, без да е осигурен стабилитетът й. Към всяка сграда трябва да има различен подход и различни мерки. Голяма част от сданията имат нужда от саниране на водещите сградни инсталации и те могат да бъдат включени в програмата, за да станат не само енергийно ефективни, но и конструктивно стабилни.

Собствениците ще имат точна информация за необходимите разходи по обновяването на сградите, след изготвянето на техническите паспорти, които според Наредба № 5 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да бъдат готови за всички сгради в страната до края на годината.