46 нарушения установи КЗП по морето

Липсата на категоризация, на меню на български език и на цени и грамажи на храни и напитки са сред най-често срещаните нарушения в заведенията по морето, констатира Комисията за защита на потребителите (КЗП) след извършени 439 проверки в туристически обекти. Констатираните нарушения са 46.

КЗ проведе поредна си акция в периода 12-16 август. Проверени са 136 средства за подслон и места за настаняване  и  291 заведения за хранене и развлечения.

Според експертите на КЗП броят на констатираните нарушения не е голям спрямо броя на проверките. Те обясняват тези резултати с факта, че Законът за туризма действа вече години наред и търговците са запознати с изискванията за упражняване на туристическа дейност – от една страна, и регулярните целогодишни инспекции на контролния орган – от друга.

От началото на сезона инспекторите на КЗП са извършили 3600 проверки в туристически обекти по Черноморието, като са съставили 320 акта за нарушения. За предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект са издадени 17 заповеди за временно затваряне.