МКЦ – Бургас стана на 40 години

Навършиха се 40 години от създаването на Младежкия културен център в Бургас. На 8 септември 1974 г. Станко Тодоров, тогавашен министър-председател в 72-то правителство на България, прерязва трикольорната лента и полива с менче вода за успешен старт на новоизградения окръжен младежки дом „Атанас Манчев“.

Първото голямо събитие в историята на дома е връчването на тарадиционните награди за литература и изкуство, на чиято официална церемония допълнително на авторския колектив от архитектите Янчо Чонков, Никола Димитров, Петко Чавдаров и Калоян Калоянов, създали Младежкия дом, е присъдено златно отличие за постижение в областта на архитектурата.

По онова време културният живот в Бургас е бил немислим без хора на „Милка Стоева“, школата по батик за Златка Бобева, по керамика на Кольо Арабаджиев, по графика на Кольо Спасов, състезателните танци на Румен Йорданов, театралната школа на Христо Симеонов, фолклорен ансамбъл „Емона“, които печелят много медали и отличия от конкурси в страната и чужбина.

С течение на времето домът се е утвърдил като културно-информационно и творческо средище за младите хора, място за развлечение и обучение в свободното време. През 2008 година той беше цялостно ремонтиран с европейски средства, спечелени от Община Бургас по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“.

В момента в културната институция над 15 танцови, театрални, певчески школи и формации развиват своята дейност. От тях с дългогодишна традиция и опит още от основаването на центъра са хоровата школа „Милка Стоева“, клуб по спортни танци „Бургас 75“, фолклорен танцов ансамбъл „Никола Гинов“, спортен клуб „Бляк стайл ДЮН“.

40-годишнината на Младежкия културен център ще бъде отбелязана с поредица от прояви през октомври. Кулминацията ще бъде празничен тържествен концерт с участието на всички школи и формации, творящи в дома, които ще представят най-доброто, което са създали.