„Натура 2000” представят с изложба в Бургас

Изложбата „Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа” показва в Бургас красотата на защитените зони и призовава за тяхната реална защита. Експозицията, подготвена от Българска Фондация Биоразнообразие, е подредена в Морската градина до „Охлюва”. В нея са показани различни защитени зони в България и Европа. Присъстват и едни от най-чувствителните местности, фокусирали общественото внимание и предизвикали масови протести – Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Пирин, Странджа и др.

Изложбата представя и потенциала на Натура 2000  – местата за развитие на регионите и ползите за местната общност. Показани са добри практики от национални паркове в Гърция и Финландия, които доказват как правилното управление на защитената природа може да носи значителни приходи от еко и фототуризъм, наблюдение на птици и др.

Изложбата „Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа” може да бъдат разгледана до 16 септември.