Светла Тодорова е новият председател на ДКЕВР

Правителството освободи Боян Боев като председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и членовете на ДКЕВР Лиляна Младенова и Еленко Божков. Председател на Комисията ще бъде Светла Тодорова, а за членове са избрани Евгения Харитонова и Костадинка Тодорова.

Досегашният председател на ДКЕВР и Лиляна Младенова са заявили писмено искане да бъдат освободени от заеманите от тях длъжности. Еленко Божков е освободен предсрочно поради установяване на несъвместимост с изискванията на Закона за енергетиката за заемане на длъжността.

Светла Тодорова е магистър по икономика от УНСС. Има 35-годишен професионален опит в енергийния сектор и над 15 години е работила в областта на регулирането. Управленският си опит придобива през възходящата си кариера на началник отдел, директор и член на регулаторна комисия. От 2001 г. до 2006 г. е била член на ДКЕВР. Към момента е консултант по проект на Европейската комисия в областта на регулирането на електроенергийния пазар в Украйна.

Евгения Харитонова е била председател и член на ДКЕВР. В периода 2012-2013 г. е била заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Заемала е различни позиции – от експерт до началник отдел в Националната електрическа компания. Завършила е техническия университет в София и има следдипломна квалификация в УНСС.

Костадинка Тодорова е магистър електроинженер от Техническия университет в София. От 2002 г. до 2010 г. в МИЕ е заемала длъжността директор на дирекциите „Енергийна стратегия, икономически анализи и прогнози“ и „Енергийна ефективност и опазване на околната среда“. Участвала е в разработването на редица стратегии и законодателни актове в енергийната сфера. Към момента е главен експертен сътрудник в Комисията по енергетика в Народното събрание.