Със 158 проекта Несебър е готов за следващия програмен период

Планът за развитие на община Несебър за периода 2014 – 20120 г. е готов и чака одобрението на общинския съвет. Неговата основна стратегическа цел е да осигури балансирано и устойчиво развитие на населените места в общината, икономически растеж и разни възможности за образование, здравеопазване и устойчива заетост.

Планът е изработен по проект „Ефективна координация и подобряване на формиране на общински политики в община Несебър” с  финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС. Проектът е стартирал в началото на годината и приключва на 9 септември 2014 г. Общата му стойност е 76 877. 78  лв. Днес ръководителите на екипа, ангажиран разработването на стратегията за развитието на Несебър, дадоха пресконференция на която запознаха обществеността с извършеното през последните 9 месеца.

Община Несебър има готовност да стартира 158 проекта от момента, в който се „отворят” оперативните програми. Всички те са залегнали в плана за управление, разпределени по приоритети, цели и мерки с посочени индикативни стойности, източници за финансиране и време за реализация в рамките на 2014 – 2020 г.

Три са приоритетните области, км които общината насочва усилията си – инфраструктура, здравеопазване и социални услуги и култура. Най-много са изготвените инфраструктурни проекти. Сред най-амбициозните са проектът за модернизация  и реконструкция на рибарското пристанище, за изграждане на голяма спортна зала, на зони за отдих и развлечения и др..

Преди 4 месеца готовият проект за План за управление на Несебър е качен в сайта на общината и в сайта на МС. Експертите, ангажирани с разработването му, се съобразяват с всяка забележка или предложение на гражданите. Най-много предложения са направени във връзка с инфраструктурните проекти на общината.