EVN иска поскъпване на тока

Цената на електроенергията да скочи със 17,9 % за клиентите в Югоизточна България поискаха от EVN.  Дружествата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявления за нови цени на електроенергията от 01.10.2014 г. Те се базират на същите принципи, следвани от компанията при всяко едно от своите ценови заявления досега: разходно-ориентирани цени, избягване на  скрити дефицити в системата, покриване на реалните оперативни, технологични и балансиращи разходи.

Изчисленията на EVN България показват, че необходимото средно увеличение на цената на електроенергията в Югоизточна България е 17,9%.  От това увеличение 7,2% ще отидат директно в Националната електрическа компания (НЕК),  а за дружествата на EVN ще останат реално 10,7%. Това е така, защото внесените от EVN заявления коригират една от грешките на последното ценово решение на ДКЕВР. С него Регулаторът определи изкуствено ниска цена от 30 лв./МВтч. на енергията, която EVN купува от НЕК за покриване на технологичния разход по своята мрежа.

Така крайните цени (без ДДС), които ще следва да плащат битовите клиенти в Югоизточна България, са 0,18205 лв/квтч по дневна тарифа и 0,11244 лв/квтч нощна.