Община Бургас обявява места за стаж по специалността за безработни младежи

Община Бургас ще даде шанс на безработни младежи до 29 – годишна възраст да работят срещу заплащане и придобият професионален опит, трудови навици и практически умения, чрез стажуване и обучение […] Read more »