Въвеждат валиден билет за любителски риболов във водите на Черно море

Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска дейност Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска дейност. Това стана възможно, след като Министерски съвет одобри […] Read more »

Започна гласуването за Годишните награди в туризма

Започна онлайн гласуването за Годишните награди в туризма, организирани от Министерство на туризма на Република България. Бургас се представя в Годишните награди в 3 категории: „Туристическа атракция/обект“, „Специализиран туризъм“ и „Туристическа община […] Read more »

Земеделските стопани избират как да облагат доходите си

Декларациите се подават до 31 декември на предходната година, а изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за […] Read more »