Община Приморско стартира проект за рехабилитация на уличната мрежа

Община Приморско стартира изпълнението на проекта „Рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“.

От днес, 10 февруари, започват строителните дейности по първата част на проекта „Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище гр. Приморско“.

След успешно проведените процедури по последващ контрол от страна на Държавен фонд “Земеделие” върху проведени обществени поръчки по проект № BG06RDNP001-7.001-0136 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“ се дава старт на дейностите по изпълнение на проекта.

Предвиденият проект на кръгово кръстовище ще облекчи трафика и задръстванията по време на активния туристически сезон. Новата организация на движението е съобразена с одобрената улична регулация, като външният радиус на кръга е 15.1м., а лентата за движение в кръга ще е с ширина 7м.

Заложените подобрения включват и реконструкция на тротоарите около кръстовището и обновление на уличното осветление. В рамките на основния проект като допълнение предстои да бъдат изпълнени ремонтни дейности по ул. „Трети март“ в участъка от о.т.124 до о.т. 127 (от входа на гр. Приморско до новоизграденото кръгово кръстовище). Ще бъде извършена и реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа“ в с.Веселие.

Във връзка с разгръщане на строително-ремонтните работи в периода на изпълнение се въвежда временна реорганизация на движението. Предвидено е строителните дейности по проекта да продължат 120 дни. По предварителни разчети се очаква до началото на туристическия сезон проектът да бъде изпълнен.

Община Приморско се извинява за причиненото временно неудобство!