Започват майските срещи на славянските творци

Днес, 25 май, от 18 часа, в двора на писателския дом се открива петнадесетото издание на „Свято слово“.
Български поети ще се срещнат с поети от Хърватия и Р. Северна Македония.
„Свято слово“ се прие и стана традиция, може би и защото не е просто още един литературен проект.
„Свято слово“ изгради в годините своя духовна тъкан и сърцевина, то е действителното поетично общуване,
благородното съизмерване през изящното слово с близки славянски народи.
„Свято слово“ е създаване на безценни духовни и човешки връзки завинаги.
ПРОГРАМАТА:
25 май (вторник), 18:00 часа

Дом на писателя, ул. Вола 1

Откриване на Майски срещи на славянските творци „Свято слово“

Премиера на сборник „15 години Свято слово“

С участието на Хърватия, Р. Северна Македония и България

26 май (сряда), 18:00 часа

РБ „П. К. Яворов, конферентна зала

Словесни портрети

Среща на гостите на „Свято слово“ с писатели, млади творци от Английска езикова гимназия и

Клуб „Жени в науката“

27 май (четвъртък), 10:00 часа

Остров „Света Анастасия“, открита сцена

„Часът на поета“ – конкурс за най-атрактивна авторска творба

С участието на бургаски поети от всички поколения

„Вдъхновени от острова“ конкурс на губернатора на острова  за написване на творба в

„Тефтерчетата на твореца“