Съобщение от Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д №1481/02.06.21 г.   На основание чл. 14, ал.7от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за […] Read more »