Есперти обсъдиха в Бургас модел за дигитализация на нематериално културно наследство

Двудневен форум, посветен на цифровизация и регистрацията на нематериалното културно наследство се проведе в Бургас. Информационната му част бе в залите на Центъра за съвременно изкуство и библиотека, а практическата в новия етно-туристически комплекс Ченгене скеле.

Активностите се реализираха в рамките на заключителната конференция по международен проект „Дигитално представяне и опазване на нематериалното културно наследство“ (DigiCult) по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Организатори на форума бяха Регионален исторически музей – Бургас и Бургаски свободен университет, които са партньори в проекта. В него взеха участие повече от 50 представители на музеи и читалища от цялата страна.

В рамките на събитието се проведе информационен ден с лекции, презентации и дискусия, които имаха за цел да повишат компетенциите на експертите по културно наследство и техните дигитални умения. Чрез презентации и проведен открит дебат бяха обсъдени добри практики и горещи точки относно регистрацията, представянето и опазването на нематериалното културно наследство.

Домакините от РИМ-Бургас и БСУ представиха единен модел за дигитализация на нематериално културно наследство, разработен от партньорите по проекта от България, Италия, Гърция и Латвия. Споделен беше опитът на културните работници от другите страни и техните особености. На всички желаещи да научат повече и да подобрят уменията си, бе предложена възможността да преминат онлайн обучение за дигитализация на културно наследство в рамките на 35 часа.