Калина Тельянова представя нова поетична книга

„Новородени небеса” е озаглавила поредната си стихосбирка Калина Тельянова. С разлика от почти 15 години, поетичната книга обяснимо обещава изненади и предизвиква интереса на ценителите на изящното слово. До читателите достига чрез издателство „Фабер“. Премиерата й в Бургас ще бъде на 27 октомври, сряда, в изложбената зала на библиотека „П. К. Яворов”.

Преди да разгърнем стихосбирката сами, ето какво четем за нея на сайта на Съюза на българските писатели под заглавие „Новородени небеса“ – дело на изискан словесен художник“.

„Авторката е ярък представител на литературно творческата генерация през последните две десетилетия на 21 век в родния ни поетичен свят”, пише Продрум Димов.

И още…

„Калина Тельянова е един неспокоен, негодуващ, но градивен, устремен към селенията на доброто дух. … Природната ѝ дарба да открива силата на думите, общуването ѝ с нашата и световна словесност ѝ дават куража да издаде дебютната си стихосбирка „Писмо върху пясъка“ (1999).

Като имам предвид невероятната прецизност и взискателност към себе си и високата летва, която надареното ѝ перо е издигала, допускам, че този път не е бил лек, но пък е предопределил радушния прием на книгата в читателските среди.

Сигурно това я стимулира да отприщи творческия си потенциал и още през следващите години дарява художествената ни книжнина с нови забележими поетични издания – „Предпочитам“ (2000), „Разпознаване“ ( 2001), „Лични пространства“ (2004) и др.

… Наред с всичко друго, което има отношение към формирането на нейния нравствен и творчески облик, съществен е приносът на морето – тя е родена и израсла край него, живее на неговия бряг, диша соления му въздух, носи го в сърцето си. За нея то е поетично вдъхновение, верен приятел за изповед, чаша за причастие. А тя наистина е там, край морето. И ще остане – завинаги, за да продължи със завидния си талант на маринист да го изобразява в безкрайните му превъплъщения.

… Тези най-общи впечатления не изчерпват художествено-естетическите достойнства на изданието, предложено ни от един талантлив, професионално подготвен и ерудиран автор.

…Книгата „Новородени небеса“ нарежда поетесата Калина Тельянова сред творците, които с таланта си допринасят за обогатяване и модернизиране облика на днешния ни поетичен свят, на българската литература и култура.“

Поетесата ще очаква своите читатели на 27 октомври от 18 часа на третия етаж в новата библиотека, автографите се подразбират.