Иновация в Бургас – енергиен офис

В продължение на полаганите досега усилия за устойчиво развитие на Бургас, общинската администрация разкрива енергиен офис, чрез който да предоставя актуална информация на граждани и фирми за отворени програми, свързани с енергийна ефективност, и разяснения за кандидатстване.

Засега запитванията могат да се изпращат на energyoffice@burgas.bg, като на по- късен етап ще бъде отворен и физически офис за посещение.

Амбицията на община Бургас е да развива концепцията на енергийния офис по модела one-stop-shop (Обслужване на едно гише), превръщайки го в разпознаваемо място за информиране и консултации.

Офисът ще разширява обхвата на дейностите, които се предлагат, включвайки изготвяне на енергийни обследвания, консултации при избор на оптимални дейности и материали за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в зависимост от разполагаем бюджет и очаквани резултати, насоки за изграждане на малки централи от ВЕИ и други.

Енергийният офис на Община Бургас е създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation), финансиран по програма Horizon 2020 – програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

За допълнителна информация може – Ивайло Трендафилов, експерт в община Бургас, тел. 056 841193, e-mail: i.trendafilov@burgas.bg.

 

Снимка: e-burgas.com