Обучение, свъзващо теорията с практиката вече и в ОУ „Елин Пелин“ в Бургас

Бургаското основно училище „Елин Пелин“ направи важна крачка към прилагането на най-модерните технологии и методи на обучение. Учебното заведение представи своя STEM център, в който децата ще усвояват знания с помощта на различни технологии. На представянето на новото образователно пространство присъстваха зам.-кметът Йорданка Ананиева, представители на учебни заведения от различни градове в страната и експерти в сферата на образованието.

Директорът на училището Пепа Запрянова и педагози от него представиха възможностите, които центърът „STEM – наука без граници“ притежава, и демонстрираха как те ще се прилагат на практика. Центърът има за цел да обедини всички изучавани дисциплини, като учебният процес се осъществява чрез така наречените бинарни уроци.

Този тип уроци се прилагат както в професионалното образование, така и в общообразователното училище. При тях теоретичните знания и практическото им приложение се преподават неразделно и се водят от двама или няколко преподаватели. Така чрез съчетаването на знания по различни, но взаимно свързани предмети децата ще развиват по най-добрия начин своето логическо мислене, свръзвайки теорията с практиката. Работата в среда от такъв тип дава добра възможност за развитие на креативните способности и познавателния кръгозор на учениците.

Една от концепциите на проекта „STEM – наука без граници“ е образователният процес да се фокусира в развитието на силните страни на ученика, като насърчава развитието на неговия талант и желание да изследва света, да задава въпроси, да прави логически връзки и правилни изводи от тях.

Представянето на новия учебен център бе празник за цялото училище, по време на който своите умения и талант показаха с музикални и танцови изпълнения творчески групи от различни класове.

 

Снимка: rioburgas.org