Топлофикацията в Бургас – имаме готови решения за новите цени на суровините и спирането на руския газ за България

Топлофикацията в Бургас – имаме готови решения за новите цени на суровините и спирането на руския газ за България

 

Във връзка с отпадналия вече мораториум и поскъпването на всички основни стоки и суровини, изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас“ ЕАД инж. Христин Илиев заяви, че както гражданите, така и топлофикационните дружества в страната сега имат големи загуби. Той обърна внимание, че крайните цени на топлинната енергия, на които я продават топлофикациите, са формирани на базата на действащите цени на компонентите в производството на енергия през миналото лято, а оттогава факт е рязкото им поскъпване.

„Цената на парното и топлата вода със сигурност ще се увеличи през следващия отоплителен сезон заради поскъпването на природния газ и всички други суровини, използвани за производството на енергия. В същото време обаче тази цена трябва да остане социално поносима, като решаваща роля за нейното формиране има държавният орган КЕВР. Точно там трябва да бъде намерен точният баланс между необходимо присъщите разходи на топлофикациите в новите условия и реалните възможности на бюджета на техните абонати“, е мнението инж. Христин Илиев

Но освен нарасналите цени на суровините за производството на топлоенергия, съществено влияние върху размера на цената за потребителите има и стойността на въглеводородните емисии в рамките на Европейския съюз. Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) е главен механизъм в политиката на ЕС в борбата с климатичните промени. Тя е ключов инструмент за ефективното редуциране на емисиите от парникови газове, генерирани от промишлеността. ЕСТЕ стартира през 2005 г. и работи на принципа на лимитиране и търговия на парникови газове. Това означава, че съществува лимит на общия обем емисии, произведени от всички инсталации (заводи, топло електроцентрали и др.) във всяка от страните, присъединили се към Протокола от Киото. В рамките на този лимитиран общ обем участниците на пазара могат да купуват и/или продават емисии.

Според инж. Илиев в разчетите на топлофикацията в Бургас е заложена цена на тон парникови газове от около 30 евро. В променените условия обаче въглеродните емисии се търгуват вече между 70 и 80 евро, което, както се вижда, е двойно увеличение. Последица от това е, че и реалните разходи на топлофикацията също стават най-малко двойно по-големи от планираните. „Ние не искаме цените на парното и топлата вода да станат непосилни за нашите абонати, тъй като е реален рискът да загубим повечето от тях. Поради това настояваме да бъде изработен държавен механизъм, който да подпомага топлофикационните дружества. За да можем да инвестираме и в бъдеще в нови съоръжения, които в още по-голяма степен щадят околната среда, разбираемо е, че трябва да ни останат средства за това“, коментира инж. Илиев.

Вчера стана известно, че от днес, 27 април 2022 година, Русия спира доставките на газ към България. Инж. Илиев коментира това така: „Довчера аз не смятах, че Русия би могла да се откаже едностранно от договорите си със страните от Европейския съюз, включително и този с България, защото, от една страна, така ще бъде лишена от необходимите й финансови постъпления, а, от друга, освободените количества природен газ трудно биха могли да се реализират на друг пазар. Днес обаче положението, поне за нашата страна, се оказа различно. Ние, като топлофикация, трябва да изчакаме правителственото решение по създадения от руската страна проблем, за да вземем съответно и своите мерки. Но каквото и да стане, ще продължим в пълен обем своята работа, тъй като имаме възможност да осигорим необходимата топлоенергия чрез двата котела работещи на био горива /слънчогледови и сламени пелети/.  И съответно всички възможности да си осигурим в бъдеще това гориво, ако тази криза продължи дълго във времето.  

Според него обаче, ако все пак напълно спрат доставките на природен газ от Русия, в никакъв случай няма да се стигне до спиране работата на топлофикациите и въобще до енергиен колапс в страната. За разлика от други държави България има предостатъчно енергийни мощности, за да задоволи своите нужди и без руския газ. Плюс това още от началото на месец март тази година Европейската комисия води преговори със САЩ и с държави от Близкия изток за осъществяване в кратко време на алтернативни доставки от природен газ.

 

Снимка: „Топлофикация Бургас“ ЕАД.