В Бургас преди София ще има многопрофилна детска болница

Общинските съветници дадоха зелена светлина днес и на докладната записка на кмета Димитър Николов за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас. „Тази докладна записка е много важна, защото това ваше решение дава ход на основното грантово финансиране за изграждане на детската болница в интегрирания проект на Югоизточна България по регионално развитие“, каза кметът Николов по време на заседанието на местния парламент.

С решението на Общинския съвет се дава мандат на кмета, съвместно с общините от Югоизточния регион, да подготви необходимата документация и апликационна форма на проект „Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион” по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.

В докладната записка се посочва още, че през април е получено принципно съгласие от страна на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова да бъде създадена нова общинска болница за активно лечение на детски болести в Бургас.

 

Снимка: burgas.bg.