Здравна конференция в Бургас

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова откри вчера в Бургас пленарната сесия на Петата научна конференция „Предизвикателства пред общественото здравеопазване в условията на здравна криза“. Националният форум се организира от Българското научно дружество по обществено здраве и Факултета по обществено здраве и здравни грижи към университета „Проф. д-р Асен Златаров“. В него участват специалисти от най-високо равнище от Бургас, София, Варна, Стара Загора и Плевен.

Министър Сербезова обърна внимание на отличната база за обучение и организация в здравните факултети на университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Тя акцентира на важността от създаване на възможности за участие на хората в решенията, засягащи тяхното здраве и здравните системи.

Министърът на здравеопазването засегна и темата с негативното отношение на част от обществото срещу ваксините за COVID-19. По думите й вече се забелязва, на този етап, слаб отлив на интерес и към ваксините от задължителния календар, което е тревожен факт.

Деканът на Медицинския факултет на университета „Проф. д-р Асен Златаров“  проф. Христо Бозов съобщи, че Бургас за първи път е домакин на високия форум. Неговият научен доклад бе посветен на интегрирането на онкологичната помощ в ситуация на ковид пандемия. В най-тежките дни на този период Комплексният онкологичен център лекуваше и пациенти с тази диагноза, което беше прецедент за държавата. Проф. Бозов подчерта и всеотдайната работа в това отделение на студентите от Бургас. Млади хора от Лондон и Брюксел пък са се върнали в родния си град, за да помагат на ковид болните като санитари. По думите на проф. Бозов за пациентите е било важно не само адекватното лечение, а и емпатията от страна на колектива. 

Гост на конференцията е и проф. Цекомир Воденичаров. Неговият доклад засегна ролята на парите в развитието на обществото и здравеопазването, както и текущи предизвикателства в системата.

В рамките на конференцията днес предстоят още доклади и дискусии, свързани със здравната политика и стратегии за развитие на общественото здравеопазване в България, за медицина на бедствените ситуации, за околна среда и здраве, трудова медицина и др.

 

Снимка: burgasinfo.com.