Поделението на НАП в Бургас ще проверява 260 фирми от региона

НАП – Бургас, започна проверки в над 260 фирми от региона заради нелогично високи стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 година. Данъчните инспектори проверяват наличностите на стоки и ги съпоставят със счетоводната документация. При установяване на несъответствия ще се извършат и ревизии.

Контролните действия са част от мащабната национална кампания на приходната агенция, насочена към 2300 дружества в цялата страна, посочили в счетоводните си баланси значително увеличение на наличните в склада стоки, материали или продукция за 2020 година. Сред тях са облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други. Според данъчните е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини.

В края на миналата година Националната агенция за приходите изпрати предупредителни писма до 11 600 фирми от цялата страна заради високи материални запаси на обща стойност над 9 милиарда лева. В резултат на информационната кампания голяма част от тези дружества са направили вече съответните корекции, като са начислили дължимия ДДС за липсващите или бракувани стоки, а някои са отразили това и в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2021 г.

Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или продукция. Всички дружества във фокуса на кампанията поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение на години, което противоречи на икономическата логика.

Снимка: БТА