Предстои национален протест на работодатели

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев потвърди по време на форум, че работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май 2022 г.

Два са основните проблема пред българската индустрия, бе отчетено на форума. „За нашата конкурентоспособност определящи са цените на суровините и енергията, които са по-високи у нас в момента в сравнение се тези за европейските ни партньори и конкуренти, а какво остава и с останалия свят”, констатира Велев.

„Затова ние заедно с другите работодателски организации организираме национален протест на 18 май,” каза още Велев. И продължи: „Протестът на 19 октомври, в който участваха и някои от вашите предприятия, помогна временно. Но отново сме изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите възможности за крайни конкурентни цени за българските предприятия.”

Другият основен проблем според него е неблагоприятната тенденция в демографската ситуация, заради която всяка година страната да губи около 50 000 души на пазара на труда, което индустрията усеща много болезнено. Всяка година се пенсионират около 110 000 души, а на пазара на труда излизат около 60 000, като тенденцията е, че така ще бъде през следващите 30 години.

Бизнесът се съобразява с това, като инвестира във внедряване на нови технологии, за постигане на оптимална енергийна ефективност, за което има подкрепа по оперативните програми и по Плана за възстановяване и устойчивост. Но държавата стои някак настрана от този съвсем нелек процес и не улеснява нормативно и по други начини неговото развитие.

 

Снимка: bnr.bg.