Показват как науката да достига до младите хора в Университет „Проф. Асен Златаров“

Как да подобрят уменията си да комуникират наука с млади хора учат днес студенти, докторанти и изследователи в Университет „Проф. Асен Златаров“. Форумът е част от инициативата Европейска нощ на […] Read more »