Общинските съветници в Бургас се обединиха срещу поскъпването на водата

Общинските съветници в Бургас се обединиха срещу поскъпването на водата с близо 60%. Те излязоха с декларация, която подркрепя, подадената от Димитър Николов жалба до Административен съд София – град, с която иска отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. 

Публикуваме пълния текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ,  ПП СДС, ПП ВМРО, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП НФСБ, КОАЛИЦИЯ НИЕ ГРАЖДАНИТЕ, ПП ДПС и Независими съветницив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

Във връзка с прието решение  по т.37 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022 г., отразено в Протокол №36 декларираме,че

  1. Категорично сме против максималната прогнозна цена на ВиК – Бургас и утвърдената от КЕВР пределна цена.Общинският съвет не е компетентен орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК – Бургас.
  2. Общински съвет – Бургас не приема, а съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г.Няма общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора в град Бургас.
  3. В Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, предложен от ВиК -Бургас за привличане на инвестициие заложено европейско и държавно финансиране. Вместо това се пристъпва към използване на собствени средства, като се прехвърля тежестта и отговорността върху гражданите. Бездействието не е оправдание за неизпълнение на поетите ангажименти.
  4. Общински съвет – Бургас напълно подкрепяжалбата на Кмета на Община Бургас в предприетото оспорване на решението на КЕВР в съда и призовава кметовете на останалите общини в област Бургас да направят същото.