Ученици от Украйна на посещение в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Деца от украинския град Болоград се запознаха с лабораториите и проектите
на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Групата пристигна в България
със своите учители по линия на дългогодишното партньорство между
българския университет и Болоградски градски съвет.
Учениците са от 8-ми до 10-ти клас и имат интереси към IT технологиите и
различните специалности от този сектор.
Зам.-ректорът проф. Сотир Сотиров запозна младите посетители с роботите, с
които висшето заведение разполага и даде възможност учениците сами да се
убедят във възможностите им.
Децата от Одеска област посетиха и Центъра за виртуална реалност, който е
уникален и единствен за региона.
След като учениците се запознаят с базата на университета се прибират в
Болоград.