Община Бургас осигурява безплатен достъп до културни събития на деца от социалните центрове

Община Бургас осигурява на деца от социални институции безплатен достъп до събития от културната програма и туристически обекти. Инициативата ще обхване възпитаниците от центровете за настаняване от семеен тип за […] Read more »