Електронната фактура – една от целите на бургаската топлофикация

„Топлофикация Бургас” продължава да полага усилия да убеждава клиентите си
да изберат по-екологичния и щадящ природата вариант с преминаването им към
електронната фактура. С това се спестява административен капацитет на дружеството,
както и съвсем немалките разходи за специална хартия, за разпечатването на
традиционните фактури и тяхното доставяне на абонатите. За тази цел всички клиенти
на дружеството, които до 9 септември 2022 г. са преминали към Е-фактурата, участваха
в специална томбола. Резултатите от нея бяха качени на сайта на бургаската
топлофикация. Така на трима абонати на дружеството – Стоян Терзиев, Светла Иванова
и Илиян Цаков, ще бъде опростена сметката за битова топла вода за месец август, а
други трима – Валентин Панайотов, Ибриям Хаджихасанов и Светослава Димова, ще
получат предметни награди.
„Благодарим на всички, които предпочетоха електронната фактура! Призоваваме
и останалите си клиенти да се включат по-активно към отказване от хартиената
фактура, за да бъдем всички ние съпричастни към опазването на околната среда”, е
коментарът на дружеството.
От края на август функционира и нова услуга на „Топлофикация Бургас” АД за
нейните абонати. Това е разкритата националната телефона линия на дружеството. Чрез
нея, на телефон 0700 50 805, всеки абонат може да получи информация за предлаганите
услуги, за станалите аварии, за плановите и извънредните ремонти, за текущото си
потребление и всичко останало, касаещо и него, и дружеството. Така, независимо къде
се намира човекът, на този телефон той може да разговаря с представител на
топлофикацията, който да отговори в пълнота на неговите въпроси. Вече има и
положителни отзиви от хората за това нововъведение.