На прага сме на новия отоплителен сезон

В началото на отоплителния сезон през тази година и в условията на задълбочаваща се икономическа криза, водеща до повишаването на всички цени, топлофикацията в Бургас отново напомня за безспорните предимства на предлаганите от нея услуги на живеещите в Бургас

„Парното е най-сигурният, най-екологичният и безопасен начин за отопление на нашите жилища. С постигане на равномерна и благоприятна температура в целия имот или цялата сграда се осигурява домашен уют и комфорт, които не може да се постигне с другите начини за отопление.” Това е мнението на един от изтъкнатите специалисти в тази област у нас инж. Христин Илиев, изпълнителен директор на „Топлофикация Бургас” ЕАД.

Според него централното топлоснабдяване гарантира сигурност и безопасност при ползването. „Отоплителните тела от този тип в дома и съоръженията в сградата са безопасни и не носят риск от запалване. Също така не отделят прах, дим и вредни частици и запазват дома чист”, посочва още той. Освен всичко друго парното гарантира на абонатите сигурност на доставките през целия отоплителен сезон.

Относно предимствата на централното отопление, експертите изтъкват, че в сравнение с другите видове отопление парното е с ниска първоначална инвестиция. Клиентите влагат средства само в закупуването на отоплителни тела и индивидуални уреди за дялово разпределение, и то еднократно. Друг позитив е, че при отоплението на парно клиентите нямат разходи за изграждане, поддръжка, ремонт и технически контрол на топлопроводи и абонатни станции. Всички тези разходи за поддръжка на мрежата са за сметка на топлофикационното дружество.

„Отоплението на парното е по-изгодно за крайния потребител, защото други алтернативи, като духалки и климатици например, повишават сметките за ток. Но не само това – топлината, създавана от тях, не се задържа дълго време след изключването им и по тази причина те трябва да работят непрекъснато. При парното, дори и да е намалено или спряно през деня, топлината в помещенията се запазва”, пояснява още инж. Илиев.