Бургаската лекарска общност се подготвя за Втория есенен медицински форум

Бургаската лекарска общност се подготвя за Втория есенен медицински
форум. Събитието ще бъде открито на 4 ноември в морския град. Тази година
участие са заявили и представители на Медицинския университет в София и
Тракийския университет в Стара Загора.
Организатори на форума са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД и Университетска
многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.
Всички научни сесии ще се състоят в Корпус „Медицински науки“ на
университета.
Форумът е насочен към лекари, специалисти по здравни грижи,
преподаватели, студенти и всички, които имат отношение към
здравеопазването. Целта е участниците да споделят своя практически опит в
различни области на медицината. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени
актуални теми, свързани с медицинската наука и социално значими въпроси
от общественото здраве.
Във второто издание на форума се очакват 27 представяния на медицински
специалисти, студенти и техни преподаватели. Докладите ще са в областта на
ортопедия, урология, акушерство и гинекология, ушно-носно-гърлени
болести, кардиохирургия, вътрешни болести, онкология, обществено здраве.
Участие са заявили лекари от УМБАЛ – Бургас, КОЦ – Бургас, New Life Clinic –
Бургас, МБАЛ „Сърце и Мозък“, МБАЛ „Д-р Маджуров“, МЦ „Света София",
които ще представят тенденции в направленията, в които работят и ще
споделят интересни случаи от своята практика.