Изложбата „Номо Машина“ ще бъде представена в Бургас

Изложбата Hомо Машина е интердисциплинарен проект, който чрез няколко различни медии коментира темата за човешкото тяло в контекста на здравните, социални и военни кризи. Човешкото тяло, което трябва да бъде непрекъснато протезирано и защитено чрез постоянното развитие на технологии и медицина. Човешкото тяло в годината на пермакриза –дума дефинирана като „продължителен период на нестабилност и несигурност“. Освен графики и обекти в изложбата ще бъде представен текста на д-р на науките Атанас Тотляков „ Атомизация и/или мета модернистичн осцилация“.  В него се дискутират основни позиции между съвременния атомистичен модел на изкуството (САМИ) и метамодернизма.

В рамките на проекта ще се проведат две лекции на Пламен В. Петров на тема „Машината в изкуството“  и „Тялото на артиста-начини на употреби“ . Те ще могат да интерпретират темата за човека и машината от други перспективи и контексти .

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма “Творчески стипендии“ .