Инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“: Дистанционното отчитане на уредите за отопление и вода е в полза на клиента

   „Дистанционният отчет е модерният метод за снемане на показанията за консумираната топлинна енергия и гореща вода от разстояние.“ заяви инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“.

Той обясни, че с влезли в сила промени в Закона за енергетика е станало задължително монтирането на индивидуални водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно.

Инж.Илиев разясни, че в случай на необходимост от подмяна на измервателните уреди у дома поради техническа неизправност или изтекла метрологична проверка, задължително трябва да се монтират устройства с възможност за отчет от разстояние. Инж. Илиев отбеляза, че при избора на топломер или водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото устройствата трябва да могат да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост.

„До 2027 г. всички индивидуални измервателни уреди трябва да са сменени с дистанционни.“, напомни инж. Илиев.

Той обясни, че за преминаването към този начин за отчет е необходимо да бъде взето решение от Общо събрание на етажната собственост с 2/3 мнозинство.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас“ обясни, че с модерните уреди не се налага инкасаторите да посещават клиентите, за да извършат отчет.

„Снемането на данните вече е възможно без да се налага инкасаторите да имат визуален контакт с устройството. Отчетът се извършва от разстояние, за по-малко пот 15 мин.“, заяви инж. Илиев.

Друго предимство на модерните уреди е, че клиентите получават фактури единствено за реално потребената топлинна енергия и гореща вода, с което отпада необходимостта за изготвяне на прогнозни и изравнителни сметки.

Според инж. Илиев освен, че подмянатата е изискване на европейска директива, тя ще минимизира възможността от човешка грешка при събирането, въвежданите и изпращането на показанията за потреблението.

Инж. Христин Илиев напомни, че „Топлофикация Бургас“ притежава издаден лиценз за услугата дялово разпределение на топлинна енергия.

„Клиентите имат възможност да изберат топлофикационното дружество за техен топлинен счетоводител, гарантиращ им предоставяне на сигурни и надеждни услуги. Клиентите получават бърз и качествен монтаж, точно определяне на разхода и коректност при обслужването.“, поясни инж. Илиев.

По думите на директора на „Топлофикация Бургас“ въвеждането на уреди с дистанционен отчет е нов етап в обслужването, което предлагат на потребителите.