Инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“: Необходими са спешни мерки в енергетиката заради тежкото състояние на сектора

Разговаряме с изпълнителния директор на „Топлофикация Бургас“ инж. Христин Илиев.

 

Инж. Христин Илиев, само преди дни изпратихме една трудна година. Каква е равносметката Ви за 2022 ?

Здравейте! 2022 беше трудна година, изпълнена с редица предизвикателства. Едва ли е имало човек, на когото да му мине през ума, че ще станем свидетели на военни действия в 21 век. За съжаление, това е факт. Войната в Украйна нанесе сериозни удари върху цялата икономика. Няма сектор, който да не беше засегнат. Енергийният беше един от най-потърпевшите. Благодарение на навременните мерки, които бяха предприети на европейско ниво, ситуацията бе овладяна, но всички помним, че с началото на военните действия доставките на природен газ бяха под въпрос. Цените скочиха. Всичко това се отрази и на бизнеса, и гражданите. Да работиш в подобна обстановка е наистина голямо предизвикателство. Надявам се 2023 Европа да се възстанови от последиците от войната и да получи така необходимото спокойствие, от което имат нужда както хората, така и бизнесът.

Днес сме малко по-спокойни, защото имаме уверението, че за България е осигурен природният газ за 2023 година. „Топлофикация Бургас“ използва именно „синьото гориво“ за производство на енергия. Месеците, в които нямаше яснота дали има гориво и каква е неговата цена, бяха изключително напрегнати за нас като предприятие. Искрено се надявам цената на газа да се стабилизира.

Мога да Ви уверя, че независимо от кризите, които ни застигнаха, не загубихме фокуса и вярната посока в „Топлофикация Бургас“. Напротив, трудностите ни накараха да преосмислим приоритетите си. Направиха ни още по-сполетени като колектив.

 

С коя дума ще определите 2022 ?

Криза – икономическа, енергийна, социална и политическа. Вярвам, че още в началото на 2023 ще се предприемат мерки, за да излезем от трудната обстановка, в която живеем и работим. Основната задача е да се възстанови нормалността като тук имам предвид необходимостта от предвидимост, навременни и устойчиви решения, които да са насочени към това да изправим на крака българската икономика.

 

Очаквате ли 2023  да е турбулентна година в енергийния сектор?

Вече няколко пъти казвам „надявам се“, но да, искрено се надявам 2023 да бъде година на възстановяване, а не на нова енергийна криза. Необходими са спешни действия за справяне с проблемите в енергетиката.  За да не се стигне до задълбочаване на проблемите в сектора ни, една от първите задачи на правителството трябва да бъде именно предоговарянето на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. Въпреки че „Топлофикация Бургас“ работи с природен газ, ние също сме притеснени за бъдещето на предприятието. Утре може някой да вземе решения, без анализ и да затвори и газовите централи.

Запазването на енергийната стабилност и независимост не означава закриване на базови мощностите без алтернатива, защото това ще постави под риск цялата енергийна система на България, стотици хиляди работници ще останат без работа и от страна износител на електроенергия, ще се превърнем във вносител.

Всички български топлофикации са важна част от устойчивото енергийно развитие на България и чрез дейността им се запазва енергийната независимост и сигурност на страната.

 

Можете ли да обобщите свършеното в „Топлофикация Бургас“ през изминалата година?

През изминалата година, въпреки трудностите, ние бяхме фокусирани върху устойчивото развитие, модернизацията на предприятието, екологична политика, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и обучение и квалификация на персонала.

Един от най-успешните ни проекти е използването на биомаса за производство на чиста енергия. Вече няколко зими оползотворяваме биогорива, за да гарантираме още по-чисто отопление за клиентите. Екологичната отговорност на дружеството е обвързана именно с използването на алтернативни горива като биомасата.

С добавянето на биомаса успяхме да запазим достъпна цената на топлинната енергия, въпреки поскъпналия природен газ. За Бургас увеличението на цената на отоплението е едва 0,34%.

 

В каква посока насочвате бъдещите си усилия за развитието на предприятието?

В нашия бизнес план сме предвидили инвестиции в подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа и осигуряването на чисто и екологично отопление. През 2023 ще продължим обновлението и поддържането в добро техническо състояние на съоръженията за пренос на топлинна енергия.

Инвестициите са изцяло в съответствие с политиката на Европа за намаляване на въглеродните емисии.

 

В края на разговора ни какво ще пожелаете на нашите читатели през новата 2023 г.?

Желая на всички 2023 да бъде една по-спокойна година. Нека ни донесе повече здраве, щастие и късмет.

 

Благодаря Ви, инж. Илиев. Успешна година и на Вас!

Благодаря и аз!