Инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“: Дистанционното отчитане на уредите за отопление и вода е в полза на клиента

   „Дистанционният отчет е модерният метод за снемане на показанията за консумираната топлинна енергия и гореща вода от разстояние.“ заяви инж. Христин Илиев, директор на „Топлофикация Бургас“. Той обясни, че […] Read more »