Четири общини ще работят за привличане на висококвалифицирани имигранти на трудовия пазар

Сдружение на общините от Югоизточен регион започна изпълнението на проект „Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за... Read more »