Спират масовите сечи в държавните гори

Заповед на вече екс министъра на земеделието и храните Васил Грудев спира изсичането на всички дървета при окончателни фази на краткосрочно-постепенната възобновителна сеч в държавните гори. Според заповедта сечите се ограничават само... Read more »