Микро – и малки предприятия ще може да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 11 май

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за... Read more »