Община Бургас избегна дела, като сама реши проблема с рекламните тенти и чадъри в центъра

Край на шарениите в централната градска част на Бургас Днес местният парламент на Бургас прие предложението на кмета Димитър Николов – чадърите в центъра на града да бъдат един цвят и без... Read more »

Готвят наредба за статута на националните курорти

Конкретни текстове ще визират облика на Слънчев бряг Разработваме наредба за статута на националните курорти, в която ще разпишем конкретни текстове за промяна облика на Слънчев бряг. Това каза днес министърът на... Read more »

Министърът на туризма ще одобрява програмите за водноспасителна дейност

Правителството одобри промяна в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, която я привежда в съответствие с промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Със законовите изменения основните дейности... Read more »

Бургаските клубове се противят на новите мерки за сигурност

Петнайсет собственици на нощни заведения в Бургас са подали жалба в Административния съд срещу промените в Наредба за опазване на обществения ред. Общинският съвет вече прие мерките за ограничаване на инцидентите в градските... Read more »

Включват туристическите бази и агенции в единен регистър

Единна  електронна база данни ще събира всички организации, фирми и институции, занимаващи се с туризъм. Министерството на туризма предлага на обществено обсъждане проект за  Наредба за организацията на Единната система за туристическа... Read more »

Въвежда крути мерки за сигурност в бургаските дискотеки

Ако до месец нощните заведения не въведат изискванията, ще бъдат затваряни Крути мерки за сигурност в бургаските дискотеки внесе за разглеждане в Общински съвет кметът на Община Бургас Димитър Николов. Промените в... Read more »

Наредба регламентира сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Правителството прие Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. С нея се уреждат условията и реда за постигане на сигурността на морските кораби, плаващи под... Read more »