„Пристанище Бургас” ЕАД приключи годината с над 2 млн. лв. печалба

„Пристанище Бургас” ЕАД приключи 2014 година с положителен резултат от над  2 милиона лева. През 2014 година са обработени 163 товарни кораба, като отчетения товарооборот е над половин милион тона. Спрямо заложения... Read more »