Правителството одобри Законопроект за енергийната ефективност

Всички големи предприятия ще се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години Правителството одобри проект на закон за енергийната ефективност. С него  се регламентира начинът за определяне на националната цел... Read more »