Продължава укрепването на река Отманлийска

Община Бургас продължава работата по корекциите на коритото на река Отманлийска, които имат за цел да се предотвратят наводнения. Прилагането на инженерните решения е продиктувано от преливането на Отманлийска при силните валежи... Read more »

Бургас ще си сътрудничи с чуждестранни градове в борбата с природни бедствия

След сериозните наводнения през последните две години Община Бургас насочва усилията си за подобряване на капацитета при планиране и адекватна реакция на стресови състояния.  Проект „Устойчива Европа”, финансиран по програма URBACT III,... Read more »

Община Бургас готова с проект за коригиране коритото на река Отманлийска

Община Бургас изпраща до Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет готов проект за коригиране коритото на река Отманлийска. За предотвратяването на потенциални нови наводнения е необходимо спешно изпълнение на... Read more »