Събират 610 000 тома на бургаската библиотека под един покрив

Община Бургас проведе конкурс за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв. 113 по плана на ЦГЧ“. Целта е... Read more »