Наши природозащитници с приз от Брюксел

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и партньорската организация BirdLife International, която обединява 110 природозащитни организации в цял свят, спечелиха наградата за добри практики на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на... Read more »