Предлагат пет визии за развитието на Бургас до 2020 г.

Бургас е многопластов, устремно развиващ се град. Затова е трудно да се изведе еднозначна визия за развитието му, каза експертът „Стратегическо планиране” към ДЗЗД „Устойчиво развитие за Бургас” Снежана Димитрова […] Read more »