Създават мрежа от предприятия по проект за селско-градските партньорства

Мрежа от предприятия и производители на продукти със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност ще бъде изградена в Бургаска област по проекта „Селско- градски партньорства за насърчаване на регионалните […] Read more »