Планът – екип

Обединение „Гео Щрих” е гражданско дружество, създадено между „Геотехинженеринг” ООД и „Студио Щрих” ООД, с цел съвместно участие на страните в него в обществената поръчка за изработване на Проект за […] Read more »

Концепция за социално-икономическо и пространствено развитие на Бургас – Резюме

ОСНОВНИ ФАКТОРИ, НАЛАГАЩИ ПРОМЕНИТЕ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ  КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС – ЕСКИЗНО РЕШЕНИЕ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/ СХЕМА НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ТРАНСПОРТА /ЕТАП – […] Read more »