Новият ОУП ще пази архитектурния облик на Бургас

За монтажа на всички видове технически съоръжения по голяма част от централните бургаски улици ще се изисква разрешение на министъра на културата. Това предвиждат специфичните правила и норми към Общия […] Read more »

ОУП на Бургас е на финала

Градът може да е втори, след столицата, с приет общ устройствен план Бургас има реални шансове да стане вторият в страната град, след столицата, с приет Общ устройствен план /ОУП/. Окончателният […] Read more »