Обучават служителите в ДПП „Странджа” как да работят с медиите

Как едно събитие може да се превърне в новина, кой е най-правилният начин тя да стигне до медиите и кои са удачните реакции на негативни публикации в условията на криза […] Read more »

Съобщение на Община Бургас

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, и чл.51   от  Наредбата   за  реда за  придобиване,   управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет […] Read more »

Уникални археологически разкрития гостуват в Бургас

Амулети и бижута от черепни кости, каменен скриптър, едни от най-големите известни кремъчни пластини – символ на престиж за онова време и още редица уникални археологически разкрития могат да бъдат […] Read more »

Община Несебър реализира нов туристически проект

Община Несебър започва разработката на пет нови туристически продукта. Градът на ЮНЕСКО ще популяризира туристическия си потенциал съвместно с общините Бяла  и Долни чифлик и Съюза на собствениците – Слънчев бряг. […] Read more »

В Несебър откриха специализирана болница за рехабилитация

С откриването на Специализирана болница за рехабилитация Несебър отбеляза деня на здравния работник – 7 април. Събитието събра в двора на болницата граждани, журналисти, общинари и пациенти. „Доволни сме, че […] Read more »

Седмица на гората в Приморско

Приморско ще отбележи тазгодишната седмица на гората със залесителни акции в цялата община. Мотото на събитието е „С богато наследство към отговорно бъдеще“.  Дните, посветени на зеленото ни ще бъдат […] Read more »

ДПП „Странджа” прилага нова тактика за публичност и информираност

Оскъден архив и липса на мониторинг за дейностите, осъществявани от дирекцията на ПП „Странджа” е констатирал екипът, заел се със задачата да разработи медийна стратегия за комплексно промотиране на Парка. […] Read more »